Inschrijven 2018-2019

Inschrijven

 

 

Hoe schrijf je in?

Stap 1: Je meldt je via het aanmeldingsformulier aan op maandag 19 maart tussen 17u. en 20u (refresh als u al voor 17u. de pagina bezocht).

Stap 2: Je ontvangt uiterlijk 22 maart een mail met leesbevestiging OF een aangetekend schrijven waarin vermeld zal staan of uw aanmelding gunstig of ongunstig is.
Stap 3: Als je aanvraag gunstig is, kan je de aanmelding tussen 17 april en 24 mei omzetten in een inschrijving.

We raden je aan ook onderstaande vragen en antwoorden goed door te lezen.

Is er nog plaats in stamina?

 

Jaar

Capaciteit 2018-2019

Vrije plaatsen 2018-2019

1A

44

0

2A

40

0

Laatst aangepaste datum 17/04/2018

Deze aantallen worden na elke aanmeldings- of inschrijvingsperiode aangepast.

Capaciteit = aantal leerlingen die in dat jaar worden toegelaten.

Vrije plaats = een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving.

wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

·        Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat je weten dat je zoon/dochter wenst in te schrijven in stamina. Je aanmelding wordt geregistreerd in de registers.

·        Inschrijving = je gunstig gerangschikte aanmelding zet je om in een inschrijving, door een afspraak te maken op school. Alle formulieren worden daar verder ingevuld zodat je je zoon/dochter een vlotte start kan maken. Voor het eerste leerjaar van de eerste graad is een aanmelding noodzakelijk!

Hoe ziet het aanmeldingsformulier er uit?

Hier vind je hoe het aanmeldingsformulier er uit ziet.

Waar vind ik meer details over het aanmeldingsformulier?

Je kan het stappenplan gebruiken om correct aan te melden.

Welke specifieke info moet ik voor de aanmelding verzamelen?

  • adres van de leerling;
  • de leerling is een indicator of een niet-indicator;
  • telefoonnummer/e-mailadres van een ouder;
  • rijksregisternummer;
  • akkoord van beide ouders om zich aan te melden in stamina (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 ouder zit en/of er contactverbod is);

Moet mijn kind bij aanmelding al weten welke richting hij/zij gaat volgen?

Neen, pas bij de inschrijving vragen we welke richting (Latijn of Vrij Project) uw zoon of dochter zou willen volgen. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Indien uw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien jullie niet in het bezit zijn, maar samen met de school toch van oordeel zijn dat dit een goede keuze is, neem dan contact op met stamina.

 Wanneer meld ik mij aan of schrijf ik mij in?

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad:

·        Van maandag 5 maart 2018 om 9u. t.e.m. vrijdag 16 maart 2018 om 16u. kunnen leerlingen uit de voorrangsgroep (broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel) zich inschrijven. Neem hiervoor contact op met de coördinator via mail (caroline@stamina.be) of telefoon (050 34 69 46).

·        Aanmelden = Op maandag 19 maart tussen 17u00 en 20u meld je je aan via het aanmeldingsformulier. Enkel aanmeldingsformulieren, ingediend vanaf 17u gelden als aanmelding. Inschrijven = indien je aanmelding gunstig gerangschikt is, kan je een afspraak maken om op school je aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Voor het tweede leerjaar van de eerste graad:

·        Vanaf 17 april kan ingeschreven worden voor het tweede leerjaar van de eerste graad. Hier dient geen aanmelding voor te gebeuren. Inschrijven kan op ma, di, do en vrij van 9u tot 15u. Op woensdag van 9u tot 12u.

Hoe worden alle aanmeldingen geordend?

  • Voor de elektronische aanmeldingen hanteren we 2 ordeningscriteria: 80% chronologie en 20% toeval d.w.z. dat de vrije plaatsen 80% volgens chronologie worden ingevuld. De overige 20% worden via een loting ingevuld. De betrokken ouders worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.
  • Bij de aanmeldingen wordt de zogenaamde dubbele contingentering toegepast. Bij elke inschrijving moet dan rekening gehouden worden met het aantal ‘indicatorleerlingen*’ en het aantal ‘niet-indicatorleerlingen’. 

 * De indicatoren op basis waarvan voorrang verleend wordt, zijn:

1. Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het voorgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals        bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen;

2. De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
 

 

Mijn aanmelding gunstig of ongunstig, wat nu?

  • Gunstig = je kan een afspraak maken met stamina om je aanmelding om te zetten in een gerealiseerde inschrijving = je ontvangt een document gerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter is ingeschreven in stamina.
  • Ongunstig = je aanmelding komt op de wachtlijst in het aanmeldingsregister terecht = je ontvangt een document ongerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter staat op de wachtlijst en is niet zeker van een plaats in stamina.

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

Een inschrijving is definitief indien je, bij een afspraak op school, alle formulieren hebt ingevuld en getekend. Je ontvangt een document 'gerealiseerde inschrijving' waarin de inschrijving van je zoon/dochter bevestigd staat.

Wat als ik een klacht heb?

Een klacht kan je doorgeven via ons  klachtenformulier.

Ik heb nog een andere vraag

Indien u geen antwoord op uw vraag heeft kunnen terugvinden, neemt u contact op met caroline@stamina.be

Kan ik al inschrijven voor schooljaar 2019-2020?

Inschrijving voor schooljaar 2019-2020 kan op dit moment nog niet. Vul hier je interesse in, dan houden wij je op de hoogte van de inschrijvingsprocedure.