de macht van acht

In de macht van acht bundelen we een aantal leefregels die nodig zijn om het leren én leven op school voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Deze worden bij het begin van elk schooljaar uitgebreid herhaald, maar zitten vooral verweven in onze dagelijkse werking, in alle lessen en onze omgang met elkaar. Hieronder vind je een korte samenvatting. 

 

macht8

Artikel 1 - Be there or be square!

Op tijd komen is een goede gewoonte, niet enkel ’s morgens, maar in elke les doorheen de dag. Telaatkomers storen de leerkracht en andere leerlingen die de les al gestart zijn en dat moeten we vermijden. Op tijd zijn, dat geldt trouwens ook voor afspraken met leerkrachten (bvb. voor een coachgesprek) of het indienen van opdrachten tegen de vooropgestelde deadline. 

Artikel 2 - On a break? Break free!

Pauze nemen is belangrijk. We stimuleren actieve pauzes, liefst buiten, als het weer dat toelaat. We stellen ook heel wat sport- en spelmateriaal ter beschikking dat gebruikt of ontleend kan worden.

Leerlingen die het graag rustig houden, mogen ook in de gangen op het gelijkvloers vertoeven, maar daar horen opnieuw enkele concrete afspraken bij. 

Artikel 3 - Smartphone? Use smart!

Tijdens de les zit je gsm ver genoeg weggeborgen, zodat dat je niet in de verleiding komt om hem te gebruiken. Tijdens de pauzes ben je vrij om dat wel te doen, al vinden we het belangrijk om op die momenten ook eens de voorkeur te geven aan een echt gesprek, een potje voetballen… 

Artikel 4 - Intensief productief

We geven onze leerlingen in stamina graag de mogelijkheid om hun leerproces zelf te sturen. Daarom kan je terecht in stille werkruimtes of roosteren we blokjes ‘werktijd’ in op je lesrooster. De afspraak is dat je die tijd nuttig besteedt aan schoolwerk, zonder anderen te storen. 

Ook tijdens lessen waarvoor je je laptop nodig hebt, verwachten we dat je de verleiding weerstaat om af te dwalen naar zaken die niets met de leerstof te maken hebben. 

Artikel 5 - Gezond verstand

Zorg goed voor jezelf, dat is de boodschap. Drink voldoende water en eet volwaardige maaltijden. Zo ben je in optimale conditie om geconcentreerd bij de les te blijven. We houden niet van suikerhoudende dranken. Energiedrank en kauwgom willen we niet op school. 

Uiteraard zijn roken, alcohol- of drugsgebruik op school helemaal niet toegelaten op het schooldomein, ook niet tijdens pauzes. 

Artikel 6 - Clean team = dream team

We willen dat je je thuis voelt in stamina. Zorg dan ook goed voor je thuis! Ieder van ons helpt mee de school netjes te houden. 

Artikel 7 - Niet zo bedoeld, wel zo gevoeld

Soms ga je ervan uit dat ‘onder vrienden’ alles kan, maar grenzen zijn niet altijd duidelijk. Hou rekening met ieders gevoelens en heb oog én oor voor elkaars grenzen. 

Wanneer je aangesproken wordt door iemand van het schoolteam, reageer je met respect, ook al ben je het niet eens. Er is altijd ruimte voor dialoog, maar enkel als beide partijen op een normale manier met elkaar kunnen praten. 

Diversiteit zien we als een meerwaarde op school en in onze samenleving. We hopen hetzelfde van jullie, maar verwachten een minimum aan respect en begrip voor elke mening, elk uiterlijk, elke overtuiging, elke geaardheid. 

Artikel 8 - Safety first!

Leren in een levensechte context doen we ook graag buiten de schoolmuren. Bij verplaatsingen besteden we extra aandacht aan (verkeers)veiligheid. 

De school verlaten kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van de ouders, doorgegeven aan het leerlingensecretariaat.