tweede graad

 

   

  Domein maatschappij en welzijn 

  Humane wetenschappen (doorstroomfinaliteit)

  Kies voor de studierichting humane wetenschappen als je:

  • nieuwsgierig bent naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • geïnteresseerd bent in eigen gedrag en dat van anderen;
  • bereid bent de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • mogelijkheden tot maatschappelijk engagement wil verkennen;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • nieuwsgierig en gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur;
  • kritisch wil leren omgaan met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • geboeid bent door de actualiteit.

   

  Maatschappij en Welzijn (dubbele finaliteit)

  Kies voor de studierichting Maatschappij en welzijn  als je:

  • gefascineerd bent door je eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • gefascineerd bent door de levensloopfasen van de mens;
  • geïnteresseerd bent in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
  • geïnteresseerd bent in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
  • inzicht wil verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
  • inzicht wil verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
  • inzicht wil verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
  • bereid bent om je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.
    

  Domein taal en cultuur 

  Latijn (doorstroomfinaliteit)

  Kies voor de studierichting Latijn als je: 

  • ruim geïnteresseerd bent in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven;
  • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken;
  • ervan geniet om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
  • het als een uitdaging ziet om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

  Moderne talen (doorstroomfinaliteit)

  Kies voor de studierichting Moderne talen als je: 

  • een brede talige en culturele interesse hebt; 
  • graag meerdere vreemde talen spreekt en nieuwsgierig bent naar hoe taal als systeem werkt;
  • wil weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is;
  • je graag leest en openstaat voor allerlei vormen van literatuur.

   

  Taal en communicatie (dubbele finaliteit)

  Kies voor de studierichting Taal en communicatie als je: 

  • houdt van sociaal contact, leergierig bent en ICT-minded; 
  • graag de planning en uitvoering van (kleinschalige) communicatieprojecten wil leren ondersteunen;
  • je vlot en gepast in meerdere moderne talen wil leren uitdrukken;
  • je klantvriendelijk bent en oog hebt voor zakelijke omgangsvormen.

   

  Domein economie en organisatie

  Economische wetenschappen (doorstroomfinaliteit)

  Kies voor de studierichting Economische wetenschappen als je:

  • een brede algemene interesse hebt;
  • geboeid bent door abstract denken binnen economische wetenschappen ;
  • graag meer wil verdiepen in wiskunde.

  Bedrijf en organisatie (dubbele finaliteit)

  Kies voor de studierichting Bedrijf en organisatie als je:

  • geïnteresseerd bent in een praktijkgerichte en contextgebonden aanpak; 
  • een aantal beroepssectoren wil verkennen zoals boekhouden, personeelsbeleid, verkoop en logistiek;
  • geïnteresseerd bent in verschillende digitale kantoortoepassingen;
  • graag communiceert in het Nederlands en andere talen.

  Domein stem

  Natuurwetenschappen (doorstroomfinaliteit)

  Kies voor de studierichting Natuurwetenschappen als je:

  • geïnteresseerd bent in wetenschappen en wiskunde;
  • nieuwsgierig van aard bent,  steeds op zoek gaat naar verklaringen;
  • zelf wil experimenteren en goed logisch kan redeneren;
  • houdt van onderzoekend leren;
  • in staat bent om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. 

   

   

  Biotechnieken (dubbele finaliteit)

  Kies voor de studierichting Biotechnieken als je:

  • houdt van chemie, labo-activiteiten en biochemische processen;
  • graag nauwkeurig werkt en oog hebt voor detail;
  • het interessant vindt om zelf te onderzoeken en te analyseren;
  • vindt dat oplossingen zoeken voor problemen een kolfje naar je hand zijn.

   

  Major op Maat

  Een Major op Maat kan enkel binnen de doorstroomfinaliteit.

  We willen zowel leerlingen die al zeer goed weten welke richting ze uit willen als de leerlingen die nog willen proeven van verschillende domeinen bedienen in stamina. Zo stel je zelf je pakket samen. Je kan kiezen voor een “klassieke combinatie” van majors of een Major op Maat kiezen. We geven wat meer uitleg in onderstaande tabel. 

  De major heeft enkel een invloed op die twee lesblokken per week, dit noemen we het specifiek gedeelte. Alle andere lessen zijn samen de ‘basisvorming’, hierbinnen wordt je steeds op verschillende niveaus uitgedaagd. Dit staat los van je major-keuze.

   

  3 voorbeelden van een mogelijke major keuze:

  •  Je kiest de richting natuurwetenschappen 
   • je krijgt dus in 1ste lesblok extra biologie en chemie (naast de biologie en chemie die je sowieso krijgt in de basisvorming)
   • in het 2de lesblok extra fysica en wiskunde (naast de fysica en wiskunde die je sowieso krijgt in de basisvorming)
     
  • Je kiest een Major op Maat
   • in het eerste lesblok kies je voor extra biologie en chemie (naast de biologie en chemie die je sowieso krijgt in de basisvorming). Deze lessen heb je samen met leerlingen die de richting “natuurwetenschappen” volgen of dit blok ook kozen in een Major op Maat.
   • in het tweede lesblok kies je voor Duits. Deze lessen heb je samen met leerlingen die de richting “moderne talen” volgen of dit blok ook kozen in een Major op Maat.
     
  • Je kiest een Major op Maat
   • in het eerste lesblok kies je voor Latijn. Deze lessen heb je samen met leerlingen die die richting Latijn volgen of dit blok ook kozen in een Major op Maat. 
   • in het tweede lesblok kies je voor gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. Deze lessen heb je samen met leerlingen die de richting “humane wetenschappen” volgen of dit blok ook kozen in een een Major op Maat.

  * Kies je voor een Major op Maat dan is een van de twee minors die je kan kiezen, verplicht een minor rond burgerschapsproject. Zo behaal je alle doelen die horen bij de richting "Freinetpedagogie" uit de doorstroomfinaliteit. Dit is de officiële naam voor de Major op Maat.

   

   

  MajoropMaat