inschrijven

inschrijven

aanmelden en inschrijven schooljaar 2024-2025

EERSTE LEERJAAR A

Zin in een middelbare schoolcarrière vol stamina?

Alle secundaire scholen uit Brugge werken ook dit jaar met hetzelfde centrale aanmeldingssysteem dat beheerd wordt door de Vlaamse Overheid, om een schoolkeuze door te geven.

hier volgt binnenkort de link om in de schrijven

Aanmelden kan tussen maandag 25 maart om 10 uur en vrijdag 19 april om 20 uur.
Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is.

Hoe worden de (90) plaatsen verdeeld?

(Plus)broers, (plus)zussen en (plus)kinderen van personeelsleden hebben recht op voorrang. De overige vrije plaatsen worden verdeeld volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria 'schoolvoorkeur' en 'toeval'. Daarbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgende en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde toe.

Ten laatste op 13 mei ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

  • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: je aanmelding kan omgezet worden in een inschrijving (tussen 14 mei en 10 juni).
  • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scholen van hogere keuzen.
  • Je hebt in geen enkele school een toewijzing: je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst.

Wat heb je nodig om aan te melden?

  • een computer of smartphone met internet
  • je elektronische identiteitskaart of It's me
  • naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind
  • rijksregisternummer van je kind (11 cijfers)

Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Kom gerust langs op school, we helpen je graag verder met het aanmelden.

 

TWEEDE TOT EN MET ZESDE LEERJAAR

Inschrijven in stamina kan vanaf dinsdag 16 april:

  • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het inschrijvingsformulier voor het leerjaar waarvoor je wenst in te schrijven, vanaf dinsdag 16 april om 9 uur. 
  • stap 2: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om de inschrijving te vervolledigen.

Er is een inschrijvingsformulier per leerjaar:

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde jaar

zesde jaar

 

interesse om in te schrijven? registreer je hier en we houden je op de hoogte

Registreer je via onderstaande knop om op de hoogte gehouden te worden van onze infodag (9 maart 2024) en de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025.

laat hier je gegevens na
 

wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat je weten dat je jouw tiener wenst in te schrijven in stamina. Je aanmelding wordt geregistreerd in het aanmeldingsregister.
 
Inschrijving = je gunstig gerangschikte aanmelding zet je om in een inschrijving. De inschrijving is definitief wanneer de nodige formulieren, die je digitaal zal ontvangen, ingevuld en ondertekend terug bezorgd werden.

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad is een aanmelding noodzakelijk!
 

moet mijn kind bij aanmelding al weten welke richting hij/zij gaat volgen?

Neen, pas bij de inschrijving voor het eerste leerjaar vragen we welke richting (Latijn of Vrij Project) jouw tiener zou willen volgen. 

Voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar wordt de richting onmiddellijk bij inschrijving gevraagd (hier is geen aanmeldingsprocedure van toepassing).
 

wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Indien jouw tiener wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien jullie niet in het bezit zijn, maar samen met de school toch van oordeel zijn dat dit een goede keuze is, neem dan contact met ons op.
 

wat als ik een klacht heb?

Ben je van mening dat de procedure niet correct verlopen is, dan kan je een klacht indienen via het formulier.

klachtenformulier