inschrijven

Inschrijven - Stamina

hoe en wanneer meld ik me aan of schrijf ik me in? (schooljaar 21-22)

eerste leerjaar van de eerste graad

De aanmeldingsprocedure voor het 1e jaar stamina ging door op maandag 22 maart 2021.
Op dinsdag 20 april zijn de vrije inschrijvingen gestart.

Inschrijven kan via dit formulier.

tweede leerjaar van de eerste graad

 • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het formulier vanaf dinsdag 20 april om 9 uur. 
 • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
 • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om alle documenten te vervolledigen.

eerste leerjaar van de tweede graad

 • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het formulier vanaf dinsdag 20 april om 9 uur. 
 • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
 • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om alle documenten te vervolledigen.

tweede leerjaar van de tweede graad

 • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het formulier vanaf dinsdag 20 april om 9 uur. 
 • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
 • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om alle documenten te vervolledigen.

eerste leerjaar van derde graad

 • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het formulier vanaf dinsdag 20 april om 9 uur.
 • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
 • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om alle documenten te vervolledigen.

tweede leerjaar van de derde graad

 • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het formulier vanaf dinsdag 20 april om 9 uur. 
 • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
 • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om alle documenten te vervolledigen.

 

is er nog plaats in stamina (1A, 21-22)

capaciteit: 90 plaatsen
vrije plaatsen: 0 plaatsen

Laatste aanpassing op 8 november 2021.

kan ik al inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 kan nog niet.
Registreer je hier om op de hoogte gehouden te worden van de infodag en aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2022-2023.
 

hoe ziet het aanmeldingsformulier er uit en welke info moet ik verzamelen?

 • adres van de leerling
 • ben je een indicator leerling of een niet-indicator leerling
 • telefoonnummer / e-mailadres van een ouder
 • rijksregisternummer
 • akkoord van beide ouders om zich aan te melden in stamina (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 ouder zit en/of als er contactverbod is)

hier vind je hoe het aanmeldingsformulier eruit ziet 

je kan dit stappenplan gebruiken om correct aan te melden

 

wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat je weten dat je jouw zoon/dochter wenst in te schrijven in stamina. Je aanmelding wordt geregistreerd in de registers.
 
Inschrijving = je gunstig gerangschikte aanmelding zet je om in een inschrijving. De inschrijving is definitief wanneer de nodige formulieren, die je digitaal zal ontvangen, ingevuld en ondertekend terug bezorgd werden.
Voor het eerste leerjaar van de eerste graad is een aanmelding noodzakelijk!

 

moet mijn kind bij aanmelding al weten welke richting hij/zij gaat volgen?

Neen, pas bij de inschrijving voor het eerste leerjaar vragen we welke richting (Latijn of Vrij Project) jouw zoon of dochter zou willen volgen. 
Voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar wordt de richting onmiddellijk bij inschrijving gevraagd (hier is geen aanmeldingsprocedure van toepassing).

hoe worden alle aanmeldingen geordend?

 • Voor de elektronische aanmeldingen hanteren we 2 ordeningscriteria: 80% chronologie en 20% toeval. Dit wil zeggen dat de vrije plaatsen 80% volgens chronologie worden ingevuld. De overige 20% worden via een loting ingevuld. De betrokken ouders worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.
 • Bij de aanmeldingen wordt de zogenaamde dubbele contingentering toegepast. Bij elke inschrijving moet dan rekening gehouden worden met het aantal ‘indicatorleerlingen’* en het aantal ‘niet-indicatorleerlingen’. 

wanneer ben je een indicator leerling?

 • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het voorgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

wie is een niet-indicator leerling?

 • Je bent niet-indicator leerling als geen van bovenstaande voor jou van toepassing is.

wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Indien jouw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien jullie niet in het bezit zijn, maar samen met de school toch van oordeel zijn dat dit een goede keuze is, neem dan contact op met stamina.

 

mijn aanmelding is gunstig of ongunstig, wat nu?

Gunstig = je kan een afspraak maken met stamina om je aanmelding om te zetten in een gerealiseerde inschrijving = je ontvangt een document gerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter is ingeschreven in stamina.
 
Ongunstig
= je aanmelding komt op de wachtlijst in het aanmeldingsregister terecht = je ontvangt een document ongerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter staat op de wachtlijst en is niet zeker van een plaats in stamina.

wanneer is mijn inschrijving definitief?

Een inschrijving is definitief wanneer je alle formulieren ingevuld en getekend terug bezorgd hebt. Je ontvangt een document 'gerealiseerde inschrijving' waarin de inschrijving van je zoon/dochter bevestigd staat.
Dit schooljaar bezorgen en ontvangen we formulieren bij voorkeur digitaal. 

wat als ik een klacht heb?

Een klacht kan je doorgeven via ons klachtenformulier.

klachtenformulier