inschrijven

inschrijven

aanmelden en inschrijven schooljaar 2023-2024

EERSTE LEERJAAR A

Zin in een middelbare schoolcarrière vol stamina? 

Alle secundaire scholen uit Brugge werken dit jaar met hetzelfde centrale aanmeldingssysteem dat beheerd wordt door de Vlaamse Overheid, om een schoolkeuze door te geven.

Je meldt je aan via *het aanmeldingsformulier* tussen maandag 27 maart om 10 uur en donderdag 21 april om 20 uur. (Het aanmeldingsformulier wordt hier binnenkort toegevoegd.)
Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is.  

Hoe worden de vrije plaatsen (90) verdeeld?

(Plus)broers, (plus)zussen en (plus)kinderen van personeelsleden hebben recht op voorrang. De overige vrije plaatsen worden verdeeld volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria 'schoolvoorkeur' en 'toeval'. Daarbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde toe.

Ten laatste op 15 mei ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

  • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: je aanmelding kan omgezet worden in een inschrijving. 
  • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze. 
  • Je hebt in geen enkele school een toewijzing: je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst

Wat heb je nodig om aan te melden?

  • een computer of smartphone met internet
  • je elektronische identiteitskaart of It's me
  • naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind
  • rijksregisternummer van je kind (11 cijfers)

Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Kom gerust langs op school, we helpen je graag verder met het aanmelden.

Er zijn 90 vrije plaatsen in het 1e leerjaar A voor schooljaar 2023-2024.
 

TWEEDE TOT EN MET ZESDE LEERJAAR

Inschrijven in stamina kan vanaf dinsdag 18 april:

  • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het inschrijvingsformulier voor het leerjaar waarvoor je wenst in te schrijven, vanaf dinsdag 18 april om 9 uur
  • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
  • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om de inschrijving te vervolledigen.

Er is een inschrijvingsformulier per leerjaar:

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde jaar

zesde jaar

 

kan ik al inschrijven voor schooljaar 2023-2024?

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 kan momenteel nog niet.
Registreer je hier om op de hoogte gehouden te worden van de infodag en aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024.
 

wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat je weten dat je jouw zoon/dochter wenst in te schrijven in stamina. Je aanmelding wordt geregistreerd in het aanmeldingsregister.
 
Inschrijving = je gunstig gerangschikte aanmelding zet je om in een inschrijving. De inschrijving is definitief wanneer de nodige formulieren, die je digitaal zal ontvangen, ingevuld en ondertekend terug bezorgd werden.

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad is een aanmelding noodzakelijk!
 

moet mijn kind bij aanmelding al weten welke richting hij/zij gaat volgen?

Neen, pas bij de inschrijving voor het eerste leerjaar vragen we welke richting (Latijn of Vrij Project) jouw zoon of dochter zou willen volgen. 

Voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar wordt de richting onmiddellijk bij inschrijving gevraagd (hier is geen aanmeldingsprocedure van toepassing).
 

wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Indien jouw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien jullie niet in het bezit zijn, maar samen met de school toch van oordeel zijn dat dit een goede keuze is, neem dan contact met ons op.
 

mijn aanmelding is gunstig / ongunstig, wat nu?

Gunstig = je kan een afspraak maken met ons om je aanmelding om te zetten in een gerealiseerde inschrijving = je ontvangt een document gerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter is ingeschreven in stamina.
 
Ongunstig
= je aanmelding komt op de wachtlijst in het aanmeldingsregister terecht = je ontvangt een document ongerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter staat op de wachtlijst en is niet zeker van een plaats in stamina.
 

wanneer is mijn inschrijving definitief?

Een inschrijving is definitief wanneer je alle formulieren ingevuld en ondertekend terugbezorgd hebt. Je ontvangt een document 'gerealiseerde inschrijving' waarin de inschrijving van je zoon/dochter bevestigd staat.

We bezorgen en ontvangen de formulieren bij voorkeur digitaal. 
 

wat als ik een klacht heb?

Ben je van mening dat de procedure niet correct verlopen is, dan kan je een klacht indienen via het formulier.

klachtenformulier
 

is er nog plaats in stamina? (1A, 22-23)

capaciteit: 90 plaatsen
vrije plaatsen: er zijn nog vrije plaatsen

Laatste aanpassing op 23 januari 2023.