inschrijven

Inschrijven - Stamina

hoe en wanneer meld ik me aan of schrijf ik me in? (schooljaar 22-23)

EERSTE LEERJAAR

Zin in een middelbare schoolcarrière vol stamina? 

De vrije inschrijvingen voor het 1e jaar starten op woensdag 20 april om 9 uur. Inschrijven kan via dit formulier.

 

TWEEDE TOT EN MET ZESDE LEERJAAR

Inschrijven in stamina kan vanaf woensdag 20 april:

 • stap 1: Je schrijft je in (op de wachtlijst) via het inschrijvingsformulier voor het leerjaar waarvoor je wenst in te schrijven, vanaf woensdag 20 april om 9 uur
 • stap 2: Je krijgt binnen de drie dagen een mail met je plaats op de wachtlijst.
 • stap 3: Als er een plaats is vrijgekomen, word je gecontacteerd om de inschrijving te vervolledigen.

Er is een inschrijvingsformulier per leerjaar:

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde jaar

zesde jaar

 

 

is er nog plaats in stamina? (1A, 22-23)

capaciteit: 90 plaatsen
vrije plaatsen: 10 plaatsen

Laatste aanpassing op 6 september 2022.

kan ik al inschrijven voor schooljaar 2023-2024?

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 kan momenteel nog niet.
Registreer je hier om op de hoogte gehouden te worden van de infodag en aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024.
 

hoe ziet het aanmeldingsformulier er uit en welke info moet ik verzamelen?

 • mailadres invuller
 • naam invuller
 • rijksregisternummer van de  leerling
 • naam en voornaam van de leerling
 • adres van de leerling
 • huidige school
 • ben je een indicator leerling of een niet-indicator leerling
 • akkoord van beide ouders voor de aanmelding (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 ouder zit en/of als er contactverbod is)
 • naam en voornaam ouder/voogd
 • telefoonnummer ouder/voogd

je kan dit stappenplan gebruiken om correct aan te melden

voorbeeld van het aanmeldingsformulier 2021-2022

 

wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat je weten dat je jouw zoon/dochter wenst in te schrijven in stamina. Je aanmelding wordt geregistreerd in het aanmeldingsregister.
 
Inschrijving = je gunstig gerangschikte aanmelding zet je om in een inschrijving. De inschrijving is definitief wanneer de nodige formulieren, die je digitaal zal ontvangen, ingevuld en ondertekend terug bezorgd werden.

Voor het eerste leerjaar van de eerste graad is een aanmelding noodzakelijk!

 

moet mijn kind bij aanmelding al weten welke richting hij/zij gaat volgen?

Neen, pas bij de inschrijving voor het eerste leerjaar vragen we welke richting (Latijn of Vrij Project) jouw zoon of dochter zou willen volgen. 

Voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar wordt de richting onmiddellijk bij inschrijving gevraagd (hier is geen aanmeldingsprocedure van toepassing).

hoe worden alle aanmeldingen (voor het eerste leerjaar) geordend?

 • Voor de elektronische aanmeldingen hanteren we 2 ordeningscriteria: 80% chronologie en 20% toeval. Dit wil zeggen dat de vrije plaatsen 80% volgens chronologie worden ingevuld. De overige 20% worden via een loting ingevuld. De betrokken ouders worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.
 • Bij de aanmeldingen wordt de zogenaamde dubbele contingentering toegepast. Bij elke inschrijving moet dan rekening gehouden worden met het aantal ‘indicatorleerlingen’* en het aantal ‘niet-indicatorleerlingen’. 

wanneer ben je een indicator leerling?

 • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het voorgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

wie is een niet-indicator leerling?

 • Je bent niet-indicator leerling als geen van bovenstaande voor jou van toepassing is.

wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Indien jouw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien jullie niet in het bezit zijn, maar samen met de school toch van oordeel zijn dat dit een goede keuze is, neem dan contact op met stamina.

 

mijn aanmelding is gunstig / ongunstig, wat nu?

Gunstig = je kan een afspraak maken met ons om je aanmelding om te zetten in een gerealiseerde inschrijving = je ontvangt een document gerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter is ingeschreven in stamina.
 
Ongunstig
= je aanmelding komt op de wachtlijst in het aanmeldingsregister terecht = je ontvangt een document ongerealiseerde inschrijving = je zoon/dochter staat op de wachtlijst en is niet zeker van een plaats in stamina.

wanneer is mijn inschrijving definitief?

Een inschrijving is definitief wanneer je alle formulieren ingevuld en ondertekend terugbezorgd hebt. Je ontvangt een document 'gerealiseerde inschrijving' waarin de inschrijving van je zoon/dochter bevestigd staat.

We bezorgen en ontvangen de formulieren bij voorkeur digitaal. 

wat als ik een klacht heb?

Een klacht kan je doorgeven via ons klachtenformulier.

klachtenformulier