visie op zorg

 

 

algemeen standpunt

Stamina is er al sinds de start op gericht om onderwijs te bieden dat passend is voor leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. De organisatie van de school stelt ons in staat om elke leerlingen een leerproces te bieden op maat.
Centraal staat differentiëren. Door een efficiënte inzet van leerkrachten en lestijden bieden we de leerlingen standaard meerdere opties aan om dat leerproces vorm te geven. Gaande van verlengde instructie (extra uitleg) voor bepaalde vakken, het volgen van een zelfstandig traject, het afleggen van evaluaties op een meer uitdagend niveau tot verbreden en verdiepen.
Onder intensieve begeleiding van de coach gaan we samen op zoek naar de ideale invulling van de lesweek. Dat garanderen we voor elke leerling.

Zorg bieden aan leerlingen wordt in stamina georganiseerd op 3 niveaus:

  • De coach is de eerste supporter van de leerling. Hij of zij gaat in vaste coachgesprekken met de leerling een samenwerking aan en focust daarbij op dat waar de leerling nood aan heeft. De ene wil ondersteuning bij het plannen van schoolwerk, de andere is op zoek naar een luisterend oor binnen de school. De coach staat ook in nauw contact met de ouders.
  • Het zorgteam bestaat uit een zorgleerkracht per graad. Deze zorgleerkracht is een aanspreekpunt voor coaches, voor leerlingen met een zorgvraag en gaat aan de slag met herstel wanneer het tussen leerlingen even wat moeilijk gaat. Bij verhoogde zorg kan de zorgleerkracht de leerling en ouders uitnodigen op school voor een overleg.
  • De zorgcoördinator gaat wekelijks in overleg met het zorgteam en vormt voor de zorgleerkrachten een aanspreekpunt. In geval van complexere zorgvragen of contact met externen is de zorgcoördinator aan zet.

brede basiszorg

Het zorgbeleid in stamina vertrekt vanuit de overtuiging dat wat goed is voor sommigen, vaak goed is voor anderen. Daarom maken we werk van redelijke aanpassingen waar elke leerling gebruik van kan maken. Wie in aanmerking komt, wordt bepaald in overleg tussen de leerling zelf, de coach, het zorgteam, de ouders. Wekelijks teamoverleg en zorgteamoverleg geeft ons, samen met de klassenraden, de nodige beeldvorming om hierover te kunnen beslissen.
Onder brede basiszorg zien we in stamina de verlengde instructie tijdens lessen (die we soms verplicht maken), het gebruik van een geluidswerende koptelefoon, een aparte werkplek, extra ondersteuning bij plannen of het organiseren van de locker, het werken met timers, extra tijd bij evaluaties…
De brede basiszorg is niet enkel toegankelijk voor leerlingen met een attest of diagnose. We overleggen en wegen telkens af welke leerling baat heeft bij welke maatregel

verhoogde zorg

Waar nodig wordt in stamina verder onderzocht welke redelijke maatregelen aangewezen zijn bij specifieke onderwijsbehoeften. Ook hier is overleg belangrijk. We  vertrekken vanuit wat werkt en passen dit aan volgens de noden van de leerling.
Mogelijke maatregelen zijn het gebruiken van voorleessoftware (laagdrempelig door de frequente digitale aanpak), het mondeling toelichten bij evaluaties, het apart werken, het opdelen van grote opdrachten in deeltaken, het werken met een formularium …
ReDiCoDi-maatregelen (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren) vormen hierbij de rode draad.