ons verhaal

visie

missie

Stamina wil een positieve leeromgeving zijn, waar jongeren kunnen groeien tot maatschappelijk geëngageerde mensen, die hun eigen leven in handen nemen en sterk gericht zijn op competentieontwikkeling. We willen onze leerlingen zelfbewust en kritisch laten bouwen aan hun eigen toekomst en die van de samenleving.
 

visie

Om die opdracht waar te maken baseren we ons op wetenschappelijk onderzoek naar goed en motiverend onderwijs. We selecteren de beste ingrediënten uit verschillende pedagogische methodes die de voorbije jaren hun kracht al bewezen hebben. Daardoor weten we dat leerlingen een stevige basiskennis nodig hebben, gecombineerd met competenties die ze ontwikkelen en duurzaam inzetten in de samenleving, vandaag en morgen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen en er zichzelf kunnen zijn. We weten dat leerlingen beter en gemotiveerder leren als ze zelf keuzes kunnen maken. Het leerproces wordt kwaliteitsvoller als de leerling samen met de leerkracht doelen kan bepalen en bijsturen. We geven onze leerlingen ook inspraak in de manier waarop ze die doelen bereiken. Ondersteund door voortdurende feedback, brede evaluatie en zorg op maat groeien leerlingen in hun persoonlijk traject. We stimuleren onze leerlingen zodat ze de lat voor zichzelf telkens wat hoger leggen.

waarden

We zijn er sterk van overtuigd dat je in de maatschappij van vandaag en morgen niet in je eentje aan de slag kan. We zien constructief samenwerken als één van de belangrijkste vaardigheden die we kunnen leren op school. Diversiteit in de groep is een uitgangspunt in onze werking. Verschillen tussen leerlingen zien we als een meerwaarde. Leren van elkaar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Iedereen moet zijn talenten ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen.

Op een zinvolle manier leren gaat het best in een levensechte context. We werken daarbij vakdoorbrekend vanuit vijf brede domeinen die we actief onderzoeken: 'kunst en creatie', 'welzijn en maatschappij', 'wetenschappen en techniek', 'talen en cultuur' en 'economie en organisatie'. Op die manier kunnen leerlingen na de eerste graad een positieve studiekeuze maken vanuit eigen sterktes, interesses en ambities.

In de tweede en derde graad blijven we inzetten op een sterke basisvorming en bereiden we voor op hoger onderwijs. Daarnaast verdiept elke leerling zich verder in één of meerdere van de volgende vier domeinen: 'maatschappij en welzijn', 'STEM', 'taal en cultuur' of 'economie en organisatie'. Wie het graag breed houdt, helpen we bij het uitstippelen van een gepaste combinatie binnen deze domeinen in een major op maat.

onze sterktes

In onze secundaire school stimuleren en motiveren we je om je beste zelf te worden.

We dagen je uit om met eigen interesses en competenties aan de slag te gaan en zo stap voor stap meer te kennen en te kunnen.

In een levensechte context word je geprikkeld om te ontdekken hoe de wereld werkt.

Zo leer je vol goesting in de wereld van vandaag en ben je voorbereid op het leven van morgen.

 

ontdek hier onze sterktes

onze sterktes