ons verhaal

Visie - Stamina

missie

Stamina wil een positieve leeromgeving zijn, waar jongeren kunnen groeien tot maatschappelijk geëngageerde mensen, die hun eigen leven in handen nemen en sterk gericht zijn op competentieontwikkeling. We willen onze leerlingen zelfbewust en kritisch laten bouwen aan hun eigen toekomst en die van de samenleving.
 

visie

Om die opdracht waar te maken baseren we ons op wetenschappelijk onderzoek naar goed en motiverend onderwijs. We selecteren de beste ingrediënten uit verschillende pedagogische methodes die de voorbije jaren hun kracht al bewezen hebben. Daardoor weten we dat leerlingen een stevige basiskennis nodig hebben, gecombineerd met competenties die ze ontwikkelen en duurzaam inzetten in de samenleving, vandaag en morgen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen en er zichzelf kunnen zijn. We weten dat leerlingen beter en gemotiveerder leren als ze zelf keuzes kunnen maken. Het leerproces wordt kwaliteitsvoller als de leerling samen met de leerkracht doelen kan bepalen en bijsturen. We geven onze leerlingen ook inspraak in de manier waarop ze die doelen bereiken. Ondersteund door voortdurende feedback, brede evaluatie en zorg op maat groeien leerlingen in hun persoonlijk traject. We stimuleren onze leerlingen zodat ze de lat voor zichzelf telkens wat hoger leggen.

 

stimuleren en motiveren

waarden

We zijn er sterk van overtuigd dat je in de maatschappij van vandaag en morgen niet in je eentje aan de slag kan. We zien constructief samenwerken als één van de belangrijkste vaardigheden die we kunnen leren op school. Diversiteit in de groep is een uitgangspunt in onze werking. Verschillen tussen leerlingen zien we als een meerwaarde. Leren van elkaar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Iedereen moet zijn talenten ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen.

Op een zinvolle manier leren gaat het best in een levensechte context. We werken daarbij vakdoorbrekend vanuit vijf brede domeinen die we actief onderzoeken: 'kunst en creatie', 'welzijn en maatschappij', 'wetenschappen en techniek', 'talen en cultuur' en 'economie en organisatie'. Op die manier kunnen leerlingen na de eerste graad een positieve studiekeuze maken vanuit eigen sterktes, interesses en ambities.

In de tweede en derde graad blijven we inzetten op een sterke basisvorming en bereiden we voor op hoger onderwijs. Daarnaast verdiept elke leerling zich verder in één of meerdere van de volgende vier domeinen: 'maatschappij en welzijn', 'STEM', 'taal en cultuur' of 'economie en organisatie'. Wie het graag breed houdt, helpen we bij het uitstippelen van een gepaste combinatie binnen deze domeinen in een major op maat.

 

 

 

 

levensechte context

stimuleren en motiveren

"In onze secundaire school stimuleren en motiveren we je om je beste zelf te worden."

Graag naar school gaan, willen bijleren en vooruitgang boeken, kortom: motivatie, daar maken we werk van. In stamina ben jij de eigenaar van je leerproces. Doelen zijn duidelijk en worden samen met de leerkracht vastgelegd.

Je kan op je eigen tempo aan de slag om de leerstof onder de knie te krijgen. Maar we zijn ook ambitieus: je wordt gestimuleerd de lat telkens iets hoger te leggen. Zo blijft niemand stil staan en wordt iedereen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Elke leerling is uniek en je hebt dus recht op persoonlijke feedback. Feedback geeft richting aan je leerproces. Het toont waar je goed zit en waar je moet bijsturen. Het zorgt ervoor dat je de weg niet kwijt geraakt en je einddoelstellingen bereikt. Evaluatie wordt zo een vanzelfsprekend onderdeel van het leerproces.

kennen en kunnen

"We dagen elk van hen uit om met eigen interesses en competenties aan de slag te gaan en zo stap voor stap meer te kennen en te kunnen."

Een stevige kennis is letterlijk de basis van elk leren, maar minstens zo belangrijk is het kunnen toepassen ervan. Instructiemomenten worden gevolgd door oefenmomenten. Heb je wat extra uitleg nodig of mag het voor jou net wat sneller gaan? Wij zorgen voor een traject op maat. Zo zorgen we er samen voor dat je de leerstof onder de knie krijgt en je je vooropgestelde doelen haalt.  

Vanuit thema’s en projecten onderzoeken we onze vijf domeinen: wetenschap en techniek, kunst en creatie, welzijn en maatschappij, economie en organisatie en talen en cultuur. Je ontdekt waar je interesses en talenten liggen en wordt hierin uitgedaagd.

We baseren ons op wetenschappelijk onderzoek naar goed en motiverend onderwijs. We selecteren de beste ingrediënten uit verschillende pedagogische methodes die de voorbije jaren hun kracht al bewezen hebben. Co-teaching, instructietijd gekoppeld aan oefentijd, projectwerk, keuzewerk, planning, feedback en evaluatie zijn hierbij de speerpunten.

levensechte context

"In een levensechte context worden ze geprikkeld om te ontdekken hoe de wereld werkt."

In stamina maken we leren levensecht. We slopen de onnatuurlijke schotten tussen de vakken en we gaan naar buiten, zoveel als we kunnen: de buurt, stad, wijde wereld in. We leggen contacten met het werkleven, ondernemers, leerlingen uit andere taalgebieden en sociale projecten in de buurt.

We prikkelen de leerlingen niet passief toe te kijken, maar zélf op onderzoek te gaan, elk probleem als een uitdaging te zien.
Leren krijgt zo zin: als je begrijpt hoe de wereld werkt, merk je dat het mogelijk is impact te hebben, zowel binnen een klas als daarbuiten.

 

wil je weten hoe we dit in de praktijk aanpakken?

inschrijven

vol goesting

"Zo leren leerlingen vol goesting in de wereld van vandaag en zijn ze voorbereid op het leven van morgen."

De wereld verandert. De technologie staat niet stil, de wereld is een dorp en de digitale media maakt informatie vergankelijker. Stamina wil hierop inspelen. Leerlingen worden uitgedaagd een kritische houding aan te nemen tegenover bepaalde evoluties. 

Toch overheerst het positivisme. Nooit was zoveel mogelijk, waren de kansen voor jongeren zo groot. Onze lespraktijk is hierop afgestemd: als we van onze leerlingen zelfbewuste jongeren kunnen maken, vol ondernemingszin en goesting in de toekomst, dan is onze missie geslaagd.