een dag in stamina

Een dag in Stamina - Stamina

hoe ziet een lessenrooster eruit in stamina?

Hieronder vind je enkele voorbeelden van lessenroosters. Onze leerlingen en leerkrachten geven via de filmpjes toelichting bij de verschillende onderdelen.

1e graad

1e leerjaar A

2e graad

3e jaar doorstroom

3e jaar dubbele finaliteit

3e graad

5e jaar doorstroom

5e jaar dubbele finaliteit

 

de leerkracht: ook een coach

In stamina kun je terecht bij jouw persoonlijke coach. Deze maakt regelmatig tijd vrij om met jou je leerproces te bespreken, je welbevinden op te volgen en je daarin te coachen.

startgroep

In een startgroep starten we samen de dag.
We reflecteren over de actualiteit, bespreken de planning en discussiëren
over belangrijke thema's in kleine groep, samen
met een coach.

instructie

Sommige leerdoelen worden het best aangebracht via instructie. Bij bepaalde domeinen kun je kiezen om een instructie mee te volgen bij de leerkracht of om zelfstandig aan de slag te gaan met instructiefilmpjes. Wie nood heeft aan wat extra uitleg kan een verlengde instructie volgen.

(vrije) werktijd

De leerdoelen die aangeboden worden tijdens de korte instructiemomenten kun je op verschillende niveau's ingeoefend tijdens de werktijd.
Deze oefenmomenten geven jou onmiddellijk een beeld over de mate
waarin je de leerstof hebt begrepen.
Je wordt gaandeweg begeleid om zelfstandig je werk in te plannen.
 

project

Je gaat met je eigen interesses en competenties aan de slag in thema’s en projecten. In stamina maken we leren levensecht. We slopen de onnatuurlijke schotten tussen de vakken en we gaan naar buiten, zoveel als we kunnen: de buurt, de stad, de wijde wereld in. We leggen contacten met het werkleven, ondernemers, leerlingen uit andere taalgebieden en sociale projecten in de buurt.

vrij project

Wat als je zelf mag kiezen in welk onderwerp je je wil verdiepen? Dat kan via het vrij project. Kies zelf een project waar je voor korte of lange tijd mee aan de slag gaat en dan kijken we hoe we dat samen kunnen waarmaken.

tasting

In stamina 'proef' je in de eerste graad van onze verschillende domeinen, om te ontdekken waar jouw interesses liggen. Zo kan je een goede keuze maken voor de tweede graad.

latijn

Gekozen voor Latijn? Je gaat op reis naar het verleden, ontleedt teksten en bronnen uit de Klassieke Oudheid. Op die manier leer je meer bij over de taal en cultuur van de Romeinen.

werktijd +

Je leerproces in eigen handen nemen is een uitdaging. In werktijd+ leren we je de tools aan om zelfstandig en planmatig te werken.
 

major en minor

Na een brede eerste graad wordt het tijd om een studiekeuze te maken. In stamina kun je nog steeds verschillende interesses combineren of je net extra verdiepen binnen één domein. In je major verwerk je de leerplandoelen die aan dat domein gekoppeld zijn. In je minor ga je projectmatig te werk.

evaluatie

Samen stippelen we jouw traject uit. Je krijgt persoonlijke feedback die toont waar je goed zit en waar je bij kan sturen. Zo raak je de weg niet kwijt en bereik je de leerdoelen. Evaluatie is dus niet alleen een eindpunt, maar ook een startpunt.

hoe zien de 2e en 3e graad eruit?

Ook in de tweede graad werken we verder in projectvorm. We brengen leerdoelen samen rond een bepaald thema en geven zo een project vorm. Gezien de doelen complexer zijn in de tweede graad bundelen we de wetenschappelijke doelen samen in wetenschapsproject, de doelen rond ruimtelijk en historisch bewustzijn, Nederlands, burgerschap en financiële geletterdheid in cultuurproject.

Het vrij project uit de eerste graad wordt doorgetrokken in onderzoeksproject, maar ook hier gaan we next level en zetten we in op onderzoeksvaardigheden.

In de derde graad werken we verder met cultuurproject en wetenschapsproject. De inhoud van het wetenschapsproject hangt af van je studierichting; volg je een major met wetenschappen heb je een uitgebreid wetenschapsproject, anders krijg je een basis wetenschapsproject.