structuur in stamina

evelien

Als jongeren naar hun mening gevraagd werd door de kinderrechtencommissaris, lezen we dat ze woorden als “stom”, “raar”, “saai”, “kut”, “chaos”, “eng”, ... associëren met de coronaperiode. Aan covid-19 en de maatregelen van onze overheid kunnen we niets veranderen, maar in stamina vinden we het wel belangrijk om zoveel mogelijk houvast en structuur te geven aan onze leerlingen en hun ouders. Zo kunnen we er misschien voor zorgen dat woorden als “chaos” en “eng” minder terug te vinden zijn in de antwoorden van onze leerlingen.

Hoe we dat deden de afgelopen maanden? De eerste drie weken zorgden we voor een wekelijkse takenlijst met herhaling van de al aangeboden leerstof. Hierin kregen de leerlingen opdrachten voor alle domeinen binnen onze school, met daarbij telkens een deadline van een week. Leerkrachten waren beschikbaar voor vragen of extra uitleg. Veel leerlingen konden hiermee gericht aan de slag. In de “normale” lesweken zijn onze leerlingen ook gewoon om tijdens de werktijd aan de slag te gaan met opdrachten en onder begeleiding het werk in te plannen in een weekschema. Zorgvuldig aangeleerde vaardigheden rond plannen kwamen hier dus zeker van pas. 

Al snel organiseerden we ook startgroepen, zodat we binnen een kleine, veilige groep, onder begeleiding van de coach konden zien hoe het met iedereen ging en konden overlopen wat er precies verwacht werd bij de opdrachten. Daarnaast plande elke coach ook coachgesprekken in met elke leerling. Even checken hoe het gaat, schoolwerk en deadlines overlopen, zien hoe vriendschappen ingevuld worden tijdens de lockdown,... het kon allemaal.

Na de paasvakantie mochten we online aan pre-teaching doen. Op ons wekelijks teamoverleg stelden we een haalbare planning op voor de leerlingen. We spraken af elke dag twee lessen te organiseren, de ene van 9.00 u. tot 10.30 u., de andere van 11.00 u. tot 12.30 u. We onderzochten de nog te behalen doelstellingen en verdeelden aan de hand daarvan de lesblokken over de verschillende domeinen. Ook hier gebruikten we de elementen uit onze gewone lessen om de online lessen vorm te geven. Zo gingen we uit van korte instructiemomenten voor de hele groep en daarna zelfstandig inoefenen van de leerstof. Wie het nodig had kon gebruikmaken van de verlengde instructie of onder begeleiding van de leerkracht oefeningen maken. Was er dan nog iets onduidelijk, dan kon het wekelijks vragenuurtje waarbij je alle leerkrachten kon spreken misschien helpen. Net als anders bleven we vertrekken vanuit de doelstellingen die in haalbare en meetbare criteria gegoten werden. Hierdoor waren de verwachtingen bij elke opdracht duidelijk. De digitale skills van onze leerlingen waren gelukkig al goed uitgebouwd. Zo vonden ze het geen probleem om opdrachten te maken in Google Documenten, hun weg te vinden in de digitale agenda of opdrachten en toetsen te maken via Bookwidgets. Al deze tools werden al gebruikt in onze “gewone” lessen op school, waardoor dat gewoon een verderzetting was we voordien ook deden. Al snel kende echter ook Google Meet en online presenteren met “Pear Deck” geen geheimen meer voor ons.

Terug naar school gaan kon uiteindelijk ook voor al onze leerlingen. We bleven de live lessen voor elk jaar combineren met online lessen en opdrachten. Zo werd de lestijd ten volle benut tot 26 juni.

Uit de feedback die we kregen van onze leerlingen en de ouders kunnen we afleiden dat we alleszins in ons opzet geslaagd zijn. Onze staminezen kregen voldoende houvast en structuur in deze verwarrende tijden. Zo was corona ook voor onze leerlingen nog steeds “saai”, “vervelend” of “raar”, maar hopelijk toch al wat minder “eng” of “chaotisch”.

Evelien, leerkracht stamina