vol goesting

"Zo leer je vol goesting in de wereld van vandaag en ben je voorbereid op het leven van morgen."

De wereld verandert. De technologie staat niet stil, de wereld is een dorp en de digitale media maakt informatie vergankelijker. Stamina wil hierop inspelen. Leerlingen worden uitgedaagd een kritische houding aan te nemen tegenover bepaalde evoluties. 

Toch overheerst het positivisme. Nooit was zoveel mogelijk, waren de kansen voor jongeren zo groot. Onze lespraktijk is hierop afgestemd: als we van onze leerlingen zelfbewuste jongeren kunnen maken, vol ondernemingszin en goesting in de toekomst, dan is onze missie geslaagd.

wil je weten hoe we dit in de praktijk aanpakken?

vol goesting